ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ


•  Από 1.1.2020 σταματάω τήν καταχώρηση Νέων Κυκλοφοριών καί οι όποιες προσθήκες στό site (Boxshots, Screenshots, Videos, Saves κλπ.) θ' αφορούν αποκλειστικά καί μόνον τά παιχνίδια τών ετών 1984-2019. Η μοναδική αναφορά σέ Τίτλους πού θά κυκλοφορήσουν από τό 2020 καί μετά θά γίνεται στό κανάλι τού YouTube μέ τήν καταχώρηση τών videos τους (γιά όσο διάστημα τουλάχιστον γλυτώνει από τούς [μπίίίπ] κατασκευαστές πού αντί νά λένε "ευχαριστώ" γιά τήν προβολή τους, σπεύδουν νά τά καταγγείλλουν).

•  Κι ο λόγος είναι προφανής: όταν από τίς 150-200 ετήσιες νέες κυκλοφορίες τών τελευταίων χρόνων αξίζει ν' αναφερθεί κανείς σέ 15-20 (τό πολύ), σημαίνει ότι υπάρχει 1) Μιά παραπλανητική εικόνα όπου τό "Τίποτα" εμφανίζεται σάν "Κάτι" καί 2) ένα αναγκαστικό εκ μέρους μου ενδιαφέρον (λόγω site) γιά Τίτλους πού δέν αξίζουν τήν παραμικρή ενασχόληση μαζί τους καί κατά συνέπεια μιά τρομαχτική σπατάλη χρόνου, κόπου καί διάθεσης τήν οποία δέν είμαι διατεθειμένος πλέον ν' ανεχτώ περισσότερο.

[ΥΓ] Γιά προσωπικούς λόγους η ενημέρωση γιά τό 2019 σταμάτησε τόν Αύγουστο καί θά ολοκληρωθεί (100 περίπου Τίτλοι ακόμα!!!) στή διάρκεια τών επόμενων μηνών.THIS IS THE END...