ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
•  Από 1.1.2020 σταματάω τήν καταχώρηση Νέων Κυκλοφοριών καί οι όποιες προσθήκες στό site (Boxshots, Screenshots, Videos, Saves κλπ.) θ' αφορούν αποκλειστικά καί μόνον τά παιχνίδια τών ετών 1984-2019. .

•  O λόγος είναι προφανής: όταν από τίς 150-200 ετήσιες νέες κυκλοφορίες τών τελευταίων χρόνων αξίζει ν' αναφερθεί κανείς σέ 15-20 (τό πολύ), σημαίνει ότι υπάρχει 1) Μιά παραπλανητική εικόνα όπου τό "Τίποτα" εμφανίζεται σάν "Κάτι" καί 2) ένα αναγκαστικό εκ μέρους μου ενδιαφέρον γιά Τίτλους πού δέν αξίζουν τήν παραμικρή ενασχόληση μαζί τους καί κατά συνέπεια μιά τρομαχτική σπατάλη χρόνου, κόπου καί διάθεσης τήν οποία δέν είμαι διατεθειμένος πλέον ν' ανεχτώ περισσότερο.